Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Rewitalizacja

Nabór koncepcji projektowych w zakresie rewitalizacji.

Gmina Radymno przystępuje do kolejnego etapu realizacji projektu pn. Lokalny program Rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017-2022. Dla obszarów rewitalizowanych można zgłaszać koncepcje projektowe, które w jasny sposób zdefiniują potrzeby mieszkańców w zakresie zdiagnozowanych problemów.
Koncepcje można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go na adres:

lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w terminie do 18 kwietnia br.

W fiszce projektowej  należy wypełnić wszystkie pola z należytym oszacowaniem wartości projektu.

Kliknij, aby otworzyć fiszkę

Przeczytaj cały artykuł

Konsultacje społeczne w zakresie rewitalizacji - ankieta.

W związku z trwającymi pracami na rzecz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017-2022, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych zmierzających do trafnego określenia obszaru i  potrzeb  w zakresie rewitalizacji.

Wójt Gminy Radymno zwraca się do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych do włączenia się w proces opracowania tego dokumentu. Swoje uwagi można przesłać za pomocą wypełnienia  ankiety na stronie:

http://deltapartner.pl/webroot/ankiety/radymno/

  lub też wypełnić ją osobiście w Urzędzie Gminy Radymno.

Przeczytaj cały artykuł

Spotkanie inaugurujące opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017-2022.

Przeczytaj cały artykuł