Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Projekt "Termomodernizacja"

Termomodernizacja obiektów szkolnych zakończona!

Zakończono roboty budowlano-montażowe przy realizacji projektu pod nazwą:

,,Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej wraz z wymiana źródła ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Radymno” – zrealizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Zadanie obejmowało termomodernizację trzech obiektów szkolnych: w Łazach, Ostrowie i Młynach.

    W wyniku prowadzonych prac wykonano nowe o wysokim stopniu sprawności instalacje grzewcze wraz z kotłowniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (w Łazach i Młynach), instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną, ocieplone budynki otrzymały nowe estetyczne elewacje. Wymieniono również na mniej energochłonne instalacje oświetlenia wewnętrznego obiektów. Realizacja projektu przyniosła także wymierne korzyści w zakresie ochrony środowiska, ponieważ zmodernizowane obiekty zużywają mniej energii, a tym samym mniejsza jest emisja zanieczyszczeń związana z ich eksploatacją.

    Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 3 486 426,67 zł w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2 238 155,42 zł.

Przeczytaj cały artykuł