Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Ogłoszenia

LIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Radymno, 25 września godzina 15:30.

 

Porządek obrad LIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno,

która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r.

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radymno.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Radymno.
 4. Zamknięcie obrad LIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno.

 

Projekty uchwał (pdf)

 

Przeczytaj cały artykuł

LVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Radymno, 14 września 2018 r. godzina 14.00

Porządek obrad LVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno, która odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. godzina 14.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego w 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radymno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Radymno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Sośnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.         
 8. Informacja z realizacji budżetu Gminy Radymno za I półrocze 2018 rok.
 9. Zamknięcie obrad LVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno.

Projekty uchwał (pdf)

Przeczytaj cały artykuł

LVII Sesja Nadwyczajna Rady Gminy Radymno, 14.08.2018r. - godzina 15.30.

Porządek obrad LVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 r.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Podjęcie uchwały opiniującej projekt uchwały w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Radymno.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. z siedzibą w Skołoszowie, ul. Dworska 67.

 5. Zamknięcie obrad LVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno.

Projekty uchwał (pdf) 

Przeczytaj cały artykuł

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zakres naboru – Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.

 

Treść ogłoszenia (pdf)

Przeczytaj cały artykuł

Zaproszenie - Program "Czyste powietrze".

   Wójt Gminy Radymno uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych Mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 września o godz. 18:00 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skołoszowie.

Spotkanie poświęcone będzie prezentacji nowego rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

Omówienia programu dokonają  Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska.

Prosimy o liczne przybycie.

Kliknij, aby wyświetlić informacje.

Przeczytaj cały artykuł

Nowe zasady zgłaszania szkód łowieckich.

Przeczytaj cały artykuł

OSTRZEŻENIE - Burze z gradem.

Przeczytaj cały artykuł

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zakres naboru – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia I Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

 Treść informacji (pdf)

Przeczytaj cały artykuł