Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Ogłoszenia

Jak segregować śmieci? Wystarczy zapoznać się z zasadami segregacji na 5 frakcji

Przeczytaj cały artykuł

OGŁOSZENIE

                                                                                                         Radymno, dnia 08.10.2019r.

RO.6162.2.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

 

     Wójt Gminy Radymno informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 poz. 2129 ze zm.) w dniach od 9 października 2019r. do 9 grudnia 2019r. w  Urzędzie  Gminy  Radymno (pokój nr 15) zostanie  wyłożony  do  publicznego  wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów własności Gminy Radymno położonych  w miejscowościach: Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Korczowa, Ostrów, Sośnica, Zabłotce i Zaleska Wola. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
     W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

 

 

 

 

Przeczytaj cały artykuł

X Sesja Nadzwyczajna VIII Kadencji Rady Gminy Radymno - 30 sierpnia 2019; godzina 14.00

Przeczytaj cały artykuł

Zaproszenie do składania ofert: Zakup/ doposażenie systemu konferencyjnego (6x mikrofon) – Sala Narad Urzędu Gminy Radymno (monitoring audiowizualny )

Zapraszamy do składania ofert na  Zakup/ doposażenie systemu konferencyjnego (6x mikrofon) – Sala Narad Urzędu Gminy Radymno (monitoring audiowizualny):

Termin składania ofert: do 27.08.2019r.

Sprzęt o parametrach:

- 6 mikrofonów systemu konferencyjnego

Przeczytaj cały artykuł