Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Ogłoszenia

Dni otwarte w ARiMR

Przeczytaj cały artykuł

XLII sesja zwyczajna Rady Gminy Radymno

Porządek obrad XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 8.00

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.    (Nr XL,  Nr XLI)
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
 4. Sprawozdania Komisji stałych Rady Gminy Radymno z działalności za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chotyńcu       w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Chotyńcu.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia Zespołu Szkół w Duńkowicach im. Wojsk Ochrony Pogranicza w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa         i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Duńkowicach im. Wojsk Ochrony Pogranicza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Korczowej     w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Korczowej.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łazach im. Straży Granicznej w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum      w Szkołę Podstawową w Łazach im. Straży Granicznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nienowicach im. hr. Aleksandra Fredry w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa                  i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Nienowicach im. hr. Aleksandra Fredry.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ostrowie        w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Ostrowie.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Skołoszowie  w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Skołoszowie.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Sośnicy          w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Sośnicy.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Świętem         w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Świętem.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radymno w miejscowości Ostrów.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych obręb Duńkowice.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radymno położonej w miejscowości Skołoszów.

18. Zapytania Radnych.

19. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcie obrad XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno.

 

Kliknij, aby wyświetlić projekty uchwał (pdf)

Kliknij, aby wyświetlić projekty uchwał cz.2 (pdf)

Przeczytaj cały artykuł

XLI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Radymno

Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno, która odbędzie się w dniu 13 września 2017r. o godzinie 14.00

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.  
 3. Zamknięcie obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno.

Projekty uchwał (pdf)

Przeczytaj cały artykuł

Inwestycje Odtwarzające Potencjał Produkcji Rolnej - ARiMR.

Przeczytaj cały artykuł