Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Ogłoszenia

Dzień Wolny od Pracy w Urzędzie Gminy Radymno 02.01.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł

Konkurs Ogólnopolski "Mistrz Recylkingu".

Przeczytaj cały artykuł

XLVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Radymno

Porządek obrad XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno,, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017r. o godzinie 8.30

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
 4. Zamknięcie obrad XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radymno.

Projekty uchwał

 

Przeczytaj cały artykuł

XLV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radymno

Porządek obrad XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017r. o godzinie 8.00

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
 4. Sprawozdania Komisji stałych Rady Gminy Radymno z działalności za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radymno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców  usług.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Radymno z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 10. Zapytania Radnych.     
 11. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno.

 Kliknij, aby wyświetlić projekty uchwał (pdf)

Przeczytaj cały artykuł

Projekt Gruntowy W Zakresie Zachowania Lokalnego Dziedzictwa Kulturalnego, Przyrodniczego i Turystycznego.

Przeczytaj cały artykuł

XLVII sesja zwyczajna Rady Gminy Radymno

Porządek obrad XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017r, godzina 9.00

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.

4. Sprawozdanie Komisji stałych Rady Gminy Radymno z działalności za okres między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radymno

    a) odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Rzeszowie  w  sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Radymno na 2018 rok.

    a)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

    b)  odczytanie   opinii   Regionalnej   Izby  Obrachunkowej  o   projekcie    uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,      

    c)  odczytanie opinii komisji stałych Rady,

    d)  odczytanie    opinii    w    sprawie    projektu    budżetu    przedstawionej     przez przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

     e)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

     f)  głosowanie nad uchwałą budżetową.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Radymno na rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii      w Gminie Radymno na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radymno.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Rzeszowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

12. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie z działalności za poprzedni rok.

13. Zapytania Radnych.

14. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno.

 

Projekty uchwał (pdf)

Przeczytaj cały artykuł

Spotkanie Szkoleniowe RLGD "Roztocze"

Przeczytaj cały artykuł

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków (HPAI)

Przeczytaj cały artykuł