Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Druki do pobrania

Podatki

 

  Deklaracja na podatek od nieruchomości  

POBIERZ -PDF

POBIERZ- XLS

  Deklaracja na podatek rolny

POBIERZ - PDF

POBIERZ - XLS

  Deklaracja na podatek leśny

POBIERZ - PDF

POBIERZ -  XLS

  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

POBIERZ - PDF

POBIERZ - XLS

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  POBERZ - PDF
  Deklaracja na podatek od środków transportowych                                                                                  

   POBIERZ-      
PDF         

  Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A)                                                            POBIERZ-
PDF
     

 

Przeczytaj cały artykuł

Sprawy Obywatelskie

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego Pobierz
 Zgłoszenie pobytu stałego Pobierz
 Zgłoszenie pobytu czasowego Pobierz
 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Pobierz
Przeczytaj cały artykuł

Planowanie przestrzenne i inwestycje

Zgoda stron na zmianę decyzji Pobierz 
Zgoda na przeniesienie decyzji z nazwiska na nazwisko Pobierz
Wniosek o zmianę decyzji - o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Pobierz
Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ze studium Pobierz
Wniosek o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Pobierz
Wniosek o informację o przeznaczeniu gruntów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pobierz
Wniosek o informację o przeznaczeniu gruntów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pobierz
Wniosek o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pobierz
Wniosek o wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Pobierz 
Wniosek o informację o przeznaczeniu gruntów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i
Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Pobierz 
 Wniosek o  informację o przeznaczeniu gruntow  -Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zalesienia Pobierz
 Wniosek o  ustalenie lokalizacji  - warunków zabudowy - gminy Pobierz
 Oświadczenie upoważnionej osobyo przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji Pobierz
Przeczytaj cały artykuł