Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Zamojsce

Dodano: 3 lata temu (20.04.2015, o godzinie 13:16)

Sołtys: Bruk Krzysztof

Wieś założona została w drugiej połowie XIV wieku i była królewszczyzną. W połowie XV wieku przeszła w ręce szlachty. Od 1550 roku należała do Władysława Ferdynanda Drohojowskiego, a po jego śmierci w 1664 roku, do rodziny Drohojowskich. W 1868 roku Zamojsce były własnością Klaudii Raciborskiej, znajdowały się w granicach parafii łacińskiej w Radymnie, greckokatolickiej w Drohojowie, liczyły 116 mieszkańców.

Na początku XX wieku Zamojsce były wsią gminną. W 1902 roku na­czelnikiem gminy był Antoni Zubik. Na terenie wsi było w tym czasie 41 domów zamieszkiwanych przez 204 mieszkańców. W obszarze dworskim były cztery domy i 58 mieszkańców. Majątek nadal był własnością Raciborskich, za­rządzany przez Łukasza Raciborskiego z Sośnicy.

Do 1909 roku liczba ludności w Zamojscach wzrosła do 242. Przed 1939 rokiem Łukasz Raciborski ofiarował wsi teren z przeznaczeniem pod budowę kościoła. Początkowo na potrzeby kościoła przerobiono stary spichlerz. Pierw­szy kościół poświęcony został przez biskupa Franciszka Bardę w 1945 roku. W tym też roku erygowana została w Zamojscach parafia p.w. Matki Boskiej Ró­żańcowej, która objęła wydzielone z parafii Radymno Zamojsce i Wacławice. Kościół spłonął w 1972 roku, w jego miejscu wybudowano obecny, według projektu inżynierów Jerzego Noska i Stanisława Wilka. Kościół poświęcony zo­stał w 1974 roku przez biskupa Tadeusza Błaszkiewicza, zaś jego konsekracji dokonał w 1980 roku biskup Ignacy Tokarczuk.

Wróć do kategorii Sołectwa i Sołtysi