Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017-2022

Dodano: 2 lata temu (10.03.2017, o godzinie 09:13)

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017-2022

Gmina Radymno przystąpiła do prac związanych z opracowaniem LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY RADYMNO NA LATA 2017-2022. .Wypracowany program będzie stanowił podstawę ubiegania się przez naszą Gminę o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) i nieinfrastrukturalnych (miękkich).

 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.

 

Celem rozpoczętych prac jest wskazanie najistotniejszych obszarów zdegradowanych, czyli obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się do prac nad programem rewitalizacji i aktywne uczestnictwo w jego przygotowywaniu.

 

Wróć do kategorii Rewitalizacja