Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

XLIX Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radymno

Dodano: 11 miesięcy temu (09.02.2018, o godzinie 08:53)

 

Porządek obrad XLIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno,

która odbędzie się w dniu 14 luty 2018 r.

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
  4. Sprawozdania Komisji stałych Rady Gminy Radymno z działalności za okres między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności

           za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i sprzedawania napojów alkoholowych na określonym obszarze gminy Radymno w celu zapewnienia porządku publicznego na czas XXV Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Radymno położonych obręb Nienowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radymno położonej obręb Ostrów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Radymno.

12. Przyjęcie do realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radymno na 2018 rok.

13. Zapytania Radnych.     

14. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad XLIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Radymno.

 

Projekt uchwały (pdf)

 

 

 

Wróć do kategorii Ogłoszenia