Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

                                                                                                         Radymno, dnia 08.10.2019r.

RO.6162.2.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

 

     Wójt Gminy Radymno informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 poz. 2129 ze zm.) w dniach od 9 października 2019r. do 9 grudnia 2019r. w  Urzędzie  Gminy  Radymno (pokój nr 15) zostanie  wyłożony  do  publicznego  wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów własności Gminy Radymno położonych  w miejscowościach: Chałupki Chotynieckie, Chotyniec, Korczowa, Ostrów, Sośnica, Zabłotce i Zaleska Wola. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
     W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

 

 

 

 

Przeczytaj cały artykuł

X Sesja Nadzwyczajna VIII Kadencji Rady Gminy Radymno - 30 sierpnia 2019; godzina 14.00

Przeczytaj cały artykuł

Zaproszenie do składania ofert: Zakup/ doposażenie systemu konferencyjnego (6x mikrofon) – Sala Narad Urzędu Gminy Radymno (monitoring audiowizualny )

Zapraszamy do składania ofert na  Zakup/ doposażenie systemu konferencyjnego (6x mikrofon) – Sala Narad Urzędu Gminy Radymno (monitoring audiowizualny):

Termin składania ofert: do 27.08.2019r.

Sprzęt o parametrach:

- 6 mikrofonów systemu konferencyjnego

Przeczytaj cały artykuł

VIII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Radymno - 19 czerwca 2019; godzina 14.00

Przeczytaj cały artykuł

Sesja Nadzwyczajna XI/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Przeczytaj cały artykuł

Druk wniosku klęskowego

Przeczytaj cały artykuł

IX Sesja Nadzywczajna VIII Kadencji Rady Gminy Radymno - 18 lipca 2019; godzina 07:30

Przeczytaj cały artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego Harmonogramu pracy w 2019 roku:


    Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o., 
    Skołoszów ul. Dworska 7, 37-550 Radymno    

   
    Poniedziałek:         od godz. 8:00  do godz. 12:00
    Wtorek:                  od godz. 8:00 do godz. 12:00
    Środa:                    od godz. 8:00 do godz. 12:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Więcej informacji: pomoc prawna

Przeczytaj cały artykuł