Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Wizyta Marszałka Sejmu w Gminie Radymno

Dodano: 1 rok temu (12.10.2018, o godzinie 15:01)

11 października w Szkole Podstawowej w Łazach o godz. 15.00 oraz w Szkole Podstawowej w Skołoszowie o godz. 18.30 odbyło się oficjalne spotkanie z Marszałkiem Sejmu Panem Markiem Kuchcińskim. Podczas wizyty towarzyszyli mu: Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, Starosta Powiatu Jarosławskiego Tadeusz Chrzan, kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Andrzej Ćwierz, Radny Powiatu Jarosławskiego Marek Kisielewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Radymno Jan Fusiek. Uczestnikami spotkania byli także Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Radymno wraz z gronem nauczycielskim, Radni i licznie przybyli mieszkańcy.
Wizyta Marszałka Sejmu  była dobrą okazją do przedstawienia najistotniejszych spraw dla Gminy i jej mieszkańców. Przedstawił on dokonania i przyszłe plany obecnego rządu, wyraźnie podkreślając, że: „za słowami Prawa i Sprawiedliwości idą czyny”.
Poruszono  istotne sprawy dotyczące m.in.: infrastruktury drogowej, realizacji rządowego zadania ws. naprawy dróg uszkodzonych czy dbaniu o obiekty sportowe, rozszerzeniu programu 500+ o pierwsze dziecko, który w całości dedykowany jest rodzinom w Polsce. Ważną sprawą było obniżenie wieku emerytalnego przez obecny rząd czy uszczelnienie systemu podatkowego VAT.  Podczas spotkania Marszałek podkreślał, że obecny rząd buduje silne, sprawne i spójne państwo, dzięki czemu staje się ono przyjazne dla ludzi. Na zakończenie zachęcił wszystkich obecnych do wzięcia udziału w głosowaniu w najbliższych wyborach samorządowych. Warto dodać, że wyraził poparcie dla kandydatury Bogdana Szylara na Wójta Gminy Radymno.
Po wystąpieniu Marszałka Sejmu, krótkie przemówienie wygłosił Starosta Jarosławski, który opowiedział o dobrej współpracy powiatu z gminą.  Poruszył istotny temat, jakim jest planowana budowa mostu powstającego dzięki rządowemu programowi Mosty+, którego inwestorem będzie samorząd województwa podkarpackiego, we współpracy z miejscowymi samorządami. Starostwa wyraził nadzieję na jeszcze efektywniejsze działania dotyczące współpracy z gminą, jak przez okres ostatnich czterech lat. Nie pominięto kwestii edukacji przyszłych pokoleń, która zdaniem Starosty powinna rozwijać się w kierunku technicznym, a umożliwi to dobra praktyka szkolna.
Na zakończenie głos zabrał kandydat do Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Andrzej Ćwierz, którzy przybliżył zgromadzonym na spotkaniu swoją kandydaturę. Dodając, że tylko dobre współdziałanie na wszystkich szczeblach samorządowych przyniesie efekty.
Spotkanie podsumował Wójt Gminy Radymno dziękując Marszałkowi i pozostałym gościom za przybycie oraz przedstawił najważniejsze osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju Naszej Gminy w czasie trwania jego czteroletniej kadencji. To  m. in: 100 nowo utworzonych miejsc w 4  przedszkolach, 30 km zmodernizowanych dróg, 1,3 mln zainwestowano w obiekty sportowe, blisko ponad 25 mln pozyskano z funduszy zewnętrznych oraz zwiększono wzrost dochodów Gminy o 41,4 mln zł. Ogólnie na inwestycje w Gminie Radymno wydano 46 mln złotych!

           

 

Wróć do kategorii Aktualności