Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Rusza projekt instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Radymno

Dodano: 1 tydzień temu (07.10.2019, o godzinie 09:52)

W związku z wybraniem do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu ,,Montaż Odnawialnych Źródeł Energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych w gminie wiejskiej Radymno na terenie gminy Radymno”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE, Gmina Radymno - na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie - przystępuje do realizacji projektu.

W celu ogłoszenia postepowania przetargowego, który ostatecznie określi poziom cen, osoby które podpisały stosowne umowy na montaż instalacji, proszone są o stawienie się do Urzędu Gminy Radymno w dniach od 10 do 30 października br., w celu:

- podpisania aneksu do umowy (aktualizacja terminów i warunków, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie)

- poświadczenie faktu własności nieruchomości, na jakiej ma być zamontowana instalacja – proszę o zabranie nr Księgi Wieczystej nieruchomości (lub aktu notarialnego),

- uiszczenia zaliczki w wysokości 1 000 zł od jednej instalacji (w przypadku jeśli projekt obejmuje 2 instalacje np. panele fotowoltaiczne oraz kocioł na biomasę należy wpłacić 2000 zł).

Niewpłacenie zaliczki do dnia 10.11.2019 będzie skutkowało rezygnacją z projektu.
Ponadto osoby, które chcą zrezygnować z udziału w projekcie, proszone są o pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Ww. formalności będzie można dopełnić w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00-15.00 oraz we wtorki od godz. 8.00 do godz. 17.00. w Urzędzie Gminy – sala konferencyjna (parter).

W przypadku współwłasności wymagane jest podpisanie aneksu przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Do podpisania aneksu wymagany będzie dowód osobistyoraz nr Księgi Wieczystej dla nieruchomości, na której mają być zamontowane instalacje.

 Podstawowe zasady realizacji projektu:

     Projekt polega na zakupie i montażu następujących mikroinstalacji: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę oraz pompy ciepła, służące do podgrzania wody oraz wytwarzania energii elektrycznej. Instalacje te zostaną zamontowane w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Radymno. Realizacja projektu przyczyni się 
do obniżenia kosztów energii  oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego
     W ramach planowanego projektu możliwe jest dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 84% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 16% kosztów netto oraz podatek VAT od całości instalacji. Stawka VAT będzie wynosić: 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300m² lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, np. na gruncie, budynku gospodarczym czy garażu nie przylegającym trwale do budynku mieszkalnego. Dofinansowaniem jest objęte dostawa i montaż instalacji. Wszelkie prace przygotowawcze takie jak np. dostosowanie instalacji elektrycznej i/lub wodnej i/lub centralnego ogrzewania do wymagań instalacji urządzeń nie będących w zakresie realizacji projektu (np. modernizacja komina spalinowego, doprowadzenie wody do pomieszczenia, w którym będzie montowany zasobnik zestawu solarnego, modernizacja istniejącej tablicy elektrycznej, zabezpieczenia różnicowo-prądowe, wykonanie uziemienia do tablicy licznikowej itp. mieszkaniec wykona na swój koszt. Szczegółowy zakres prac zostanie określony podczas wizji lokalnej, która odbędzie się po wyłonieniu Wykonawcy.  

     Zgodnie z planowanym harmonogramem, prace rozpoczną się na wiosnę 2020 roku.

     Ponadto w dniach 7-8 październik 2019 r. zostaną zorganizowane dodatkowe spotkania informacyjne, na których możecie Państwo uzyskać więcej informacji o projekcie.

Data i miejsce spotkań:

7 październik br.:

Godz. 16.30 – Świetlica wiejska w Korczowej

Godz. 18.30 – Szkoła Podstawowa w Duńkowicach

8 październik br.:

Godz. 16.30 – Szkoła Podstawowa w Świętem

Godz. 18.30 – Szkoła Podstawowa w Skołoszowie

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Andrzej Nowostawski 16 628 11 38 wew. 29
  2. Mariola Dusiło, tel. 16 628 11 38 wew. 24
  3. Beata Gałęza, tel. 16 628 11 38 wew. 31
Wróć do kategorii Aktualności