Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W 2017 ROKU

Dodano: 9 miesięcy temu (04.01.2018, o godzinie 13:12)

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W2017 ROKU

 

  Gmina Radymno w 2017 roku przeznaczyła spore środki na realizację wielu inwestycji. Wśród nich dominowały prace w zakresie infrastruktury drogowej oraz inwestycje w obiekty szkolne. Nie zabrakło jednak wielu przedsięwzięć poprawiających jakość życia mieszkańców, takich jak budowa placów zabaw czy dokończenie kaplicy cmentarnej. Cześć zadań została zrealizowana dzięki środkom zewnętrznym, o które Gmina skutecznie aplikuje. Wójt Gminy Radymno Pan Bogdan Szylar podkreśla, że mimo dużej powierzchni gminy w każdej miejscowości udało się poprawić infrastrukturę i tym samym przyczynić do polepszenia standardu życia mieszkańców Gminy Radymno.

 

Budzyń:

W miejscowości tej przeznaczono spore środki na wykonanie drogi asfaltowej w kierunku do granicy państwa. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zmodernizowano oświetlenie uliczne. Obie inwestycje mają służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Chałupki Chotynieckie:

W tej małej miejscowości mieszkańcy wreszcie doczekają się wody. Przedsięwzięcie warte ponad 1 mln zł , jest realizowane dzięki pozyskaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oprócz Chałupek Chotynieckich projekt realizowany jest także w Zaleskiej Woli.

Chotyniec:

W Chotyńcu oddano do użytku kaplicę cmentarną, którą wyposażono w niezbędną chłodnie oraz ławki. Ponadto dzięki pozyskaniu środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa udało się zmodernizować osiedle po byłym PGR. Duże środki pochodzące z budżetu Gminy zainwestowano w infrastrukturę drogową. Droga Chotyniec- Załazie zostałaczęściowo dofinansowana przez Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Jarosław. Doposażono także boisko sportowe Agro – Chotyniec. W ramach realizowanej przez Starostwo inwestycji, Gmina udzieliła pomocy na wykonanie chodnika na drodze powiatowej Łapajówka – Hruszowice – Gaje.

Duńkowice:

W Duńkowicach duże inwestycje zostały zrealizowane przy Szkole Podstawowej. Oprócz przedszkola, które powstało dzięki pozyskanym funduszom europejskim, udało się także wykonać solidne ogrodzenie oraz wykonano chodnik do szkoły. Teraz rodzice z dziećmi mogą codziennie komfortowo poruszać się do szkoły, zwłaszcza, że przy szkole wykonano także parking. Po blisko 20 latach oczekiwania, wreszcie udało się połączyć Duńkowice z Nienowicami, dzięki wybudowaniu nowej nawierzchni drogowej pomiędzy tymi miejscowościami na odcinku ponad 2 km. W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego doposażono świetlicę wiejską oraz klub sportowy.

Grabowiec:

Mieszkańcy tej miejscowości zyskali kilka nowych odcinków dróg, na których została wykonana nawierzchnia asfaltowa. Dzięki temu mieszkańcy zyskają bezpieczeństwo oraz komfort przejazdów.

Korczowa:

Także i w tej miejscowości spore środki przeznaczono na inwestycje drogowe. Trzy nowe odcinki dróg służą mieszkańcom Korczowej. Gmina dołożyła także środki do wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej Stubno – Korczowa. Oprócz tego rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, która ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym. W ubiegłym roku wykonano projekt kanalizacji sanitarnej, którego realizacja planowana jest w najbliższych latach. Za środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego zakupiono m.in. materiały budowlane do remontu świetlicy.

Łazy:

Mieszkańcy tej miejscowości mogą już korzystać z efektów zrealizowanego projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Dzięki temu uczniowie i nauczycieleSzkoły Podstawowej pracują w ciepłych i komfortowych salach. Estetyka budynku również zyskała dzięki temu projektowi. Zamontowany piec, oraz instalacje fotowoltaiczne przyczynią się do obniżenia rachunków za energię elektryczną. W Łazach doposażono także świetlicę wiejską: zamontowano klimatyzację, wymieniono piec oraz wycyklinowano podłogę. Wykonane pracę zachęcają do korzystania przez mieszkańców z pomieszczeń świetlicy, która ma stanowić centrum życia społecznego i kulturalnego. Na jednym odcinku drogi wykonano oświetlenie uliczne. Oczywiście nie mogło także zabraknąć inwestycji na drogach – dzięki środkom gminnym udało się położyć ponad 660 mb nawierzchni asfaltowych.

Michałówka:

W Michałówce dokończono budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto wykonano odcinek drogi powiatowej Radymno – Chałupki Chotynieckie. Inwestycja ta była realizowana przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, a wartość wkładu Gminy wyniosła 200 tyś zł. Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego udało się zrealizować zadanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Nowe i zmodernizowane drogi poprawiły jakość i komfort życia mieszkańców Michałówki.

 

Młyny:

Także i w tej miejscowości zrealizowano projekt termomodernizacji szkoły, dzięki pozyskanej dotacji. Budynek został docieplony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano nowoczesny piec, a w jego wnętrzu odnowiono sale edukacyjne i sanitariaty. W Młynach przeznaczono także sporo środków w infrastrukturę drogową, m.in. poszerzono drogę przy kościele i wykonano kilka nowych nawierzchni asfaltowych. Pod koniec roku Gmina zainwestowała w wymianę oświetlenia ulicznego w okolicy siedziby Rolniczego Zespołu Spółdzielczego.

Nienowice:

Mieszkańcy tej miejscowości już wkrótce będą mogli korzystać z kaplicy cmentarnej, którą udało się dokończyć budowę w minionym roku. Elegancki i schludny budek będzie służył do godnego pochówku zmarłych mieszkańców. Wokół kaplicy utwardzono plac i położono kostkę brukową. Utwardzenie placu oraz wykonanie płyty odbojowej udało się także wykonać przy świetlicy wiejskiej. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia mienia gminnego. Niezaprzeczalnie, największą inwestycja minionego roku dla mieszkańców Nienowic jest wspomniana wcześniej droga Duńkowice – Nienowice. Dzięki temu mieszkańcy Nienowic zyskali lepszy dostęp do wielu ważnych ośrodków (społecznych, gospodarczych), z których na co dzień korzystają.

Ostrów:

Największe inwestycje w minionym roku poczyniono przy Szkole Podstawowej. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy europejskich oraz środkom własnym gminy, w Szkołę zainwestowano ponad 1,5 mln zł! Za te pieniądze udało się zrealizować projekt termomodernizacji szkoły i sali gimnastycznej, polegający m.in. na zainstalowaniu nowoczesnych pieców, paneli fotowoltaicznych, wymianie okien i drzwi, dociepleniu budynku i wykonaniu pięknej elewacji. Wewnątrz szkoły odnowiono sale edukacyjne oraz całą salę gimnastyczną. Przy szkole powstało także przedszkole, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie najmłodsi mieszkańcy Ostrowa mogą spędzać mile i kreatywnie czas. Dla młodego pokolenia Gmina utworzyła również plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. Codzienne zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu sprzyjają integracji mieszkańców. Gmina przeznaczyła środki również na ogrodzenie stadionu sportowego, odwiedzanego często przez sportowców i amatorów piłki nożnej. W ramach inwestycji drogowych finansowanych z budżetu Gminy wykonano nową nawierzchnie asfaltową od głównego skrzyżowania E4 (które również w tym roku zostało gruntownie zmodernizowane) w kierunku  rzeki Sanu. Dla Ostrowa wykonano także dokumentację projektową na montaż oświetlenia ulicznego, którego realizacja planowana jest w 2018 roku.

Piaski:

Inwestycje w minionym roku w miejscowości Piaski zdecydowanie oscylowały wokół infrastruktury drogowej. Zarówno Fundusz Sołecki oraz środki gminne przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie dróg oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.

Skołoszów:

W Skołoszowie sporo środków zainwestowano w Szkołę Podstawową. Wymieniono okna, odświeżono wnętrze budynku, a także utworzono przedszkole, które podobnie jak w Ostrowie i Duńkowicach – sfinansowano z funduszy europejskich. Przy Szkole powstała także pierwsza siłownia zewnętrzna, która dofinansował Urząd Marszałkowski w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Teraz obiekt szkolny stanowi integralne centrum życia społecznego, gdzie zarówno młodsze i starsze pokolenie może atrakcyjnie spędzać czas. W Skołoszowie wykonano także nowe nawierzchnie asfaltowe, urządzono parking przy cmentarzu i wykonano szereg prac na drogach gminnych, a także zmodernizowano ogrodzenie boiska sportowego. W minionym roku wykonano także dokumentację projektową na oświetlenie uliczne w Skołoszowie.

Sośnica:

Także i tutaj przeważały inwestycje w infrastrukturę drogowa. W ramach inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, Gmina przeznaczyła ponad 200 tyś zł na przebudowę drogi powiatowej Radymno – Walawa w miejscowości Sośnica. Ponadto wykonano dwa nowe odcinki dróg, gdzie położono asfalt. W ramach Funduszu Sołeckiego zostało wykonane oświetlenie uliczne na ulicy Górnej.

Sośnica Brzeg:

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono montaż progów zwalniających orazdoposażono świetlicę wiejską. Część środków z budżetu Gminy przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg.

Święte:

Mieszkańcy Świętego również zyskali nowe drogi. Pięć nowych odcinków na których została wykonana nawierzchnia asfaltowa poprawiła jakość dróg gminnych. Także i Gmina dołożyła środki do inwestycji realizowanej przez Starostwo Powiatowe i dzięki temu został wykonany chodnik na drodze Walawa – Radymno. Udało się również uporządkować teren gminny niedaleko autostrady. W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały budowlane na wyposażenie stadionu, dzięki czemu wykonano zadaszenie stadionu i zamontowano piłko -chwyty.

Zabłotce:

Także i tutaj największe inwestycje poczyniono w zakresie dróg. Dwa nowe odcinki  o długości ponad 700 metrów zostały wykonane w minionym roku. Ponadto zakupiono materiały, niezbędne do wykonania ławek przy świetlicy wiejskiej.

Zaleska Wola:

W Zaleskiej Woli ogrodzono i doposażono plac zabaw. Oprócz tego wykonano nawierzchnie asfaltowe na dwóch odcinkach dróg, dofinansowane częściowo przez Nadleśnictwo Jarosław. Aktualnie realizowana jest także, wspomniana wcześniej inwestycja budowy wodociągu, finansowana w ramach PROW.

Zamojsce:

Mieszkańcy miejscowości zyskali nowe wyposażenie do świetlicy wiejskiej, dzięki czemu mogą w bardziej atrakcyjny sposób spędzać wolny czas. Także wokół świetlicy teren został utwardzony, odwodnionyi wyłożony kostką brukową. Oczywiście część środków została przeznaczona na wykonanie nowej nawierzchni dróg.

 

Podsumowanie:

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, na terenie całej gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem i estetyką mienia gminnego. Wykonano szereg robót polegających na równaniu dróg, odmulania rowów, wykonywania przepustów na drogach gminnych, wymianie wiat przystankowych ect.W minionym roku wykonano kilka projektów dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego, które Gmina chce sfinansować w najbliższych latach. Niemal wszystkie szkoły w naszej gminie zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt dydaktyczny, dzięki pozyskanym środkom w ramach realizowanego projektu ,,Alfa i Omega – program wsparcia szkół z terenu Gminy Radymno”, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Sporo środków własnych zostało także przeznaczone na bieżące remonty obiektów szkolnych.

Rok 2017 zdecydowanie możemy określić Rokiem Wielkich Inwestycji – podkreśla Wójt Bogdan Szylar. Mimo różnych trudności udało się zrealizować wiele dobrego dla mieszkańców naszej Gminy. Każda z wykonanych inwestycji kosztowała wiele pracy, zarówno pracowników Urzędu, radnych, sołtysów, wykonawców oraz instytucji współpracujących. I za tą pracę oraz dobrą współpracę na rzecz Gminy Radymno serdecznie Wszystkim dziękuję. 

Wróć do kategorii Aktualności