Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Od 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe zasady wycinki drzew na własnej nieruchomości.

Dodano: 11 miesięcy temu (16.06.2017, o godzinie 12:32)

29 maja 2017 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody, co oznacza, że od połowy czerwca przestaną obowiązywać liberalne przepisy dotyczące wycinki drzew na własnej ziemi.

 

3 tygodnie na kontrole urzędnika i 2 tygodnie na decyzję

Nowe prawo określa, że teraz przed wycinką drzewa o odpowiedniej grubości należy zgłosić ten zamiar do urzędu gminy. W ciągu 21 dni od złożenia wniosku, urzędnik gminny będzie musiał dokonać inspekcji nieruchomości i drzewa do usunięcia. Kolejne  2 tygodnie urząd będzie miał na ewentualne wydanie zakazu wycinki. Urząd może także przed upływem terminu wspomnianych wyżej dwóch tygodni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wydania zakazu wycinki.

 

Kiedy urzędnik może zabronić usunięcia drzewa?

Takiego sprzeciwu można będzie się spodziewać zwłaszcza, jeśli drzewo znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zielone lub na terenach objętych formami ochrony przyrody.  Gmina może zakazać wycinki również jeśli drzewo jest cenne przyrodniczo lub będzie tzw. drzewem „pomnikowym”. 

 

Obowiązek zgłoszenia chęci usunięcia drzewu zależy od jego gatunku i obwodu

Obowiązek zgłaszania do wycinki dotyczy drzew zależy od tego jaki to jest gatunek oraz jaki jest obwód drzewa. Nowelizacja ustawy określiła, że obowiązek taki istnieje dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego czy klonu srebrzystego
  2. 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
  3. 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

            Nowelizacja zakłada, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

            Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Wysokie kary za usunięcie drzew bez pozwolenia

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody przewiduje wysokie kary za usunięcie drzew bez pozwolenia. Określono je na  500 zł za każdy centymetr obwodu wyciętego drzewa. Jednak te stawki mogą być jeszcze wyższe, gdyż jeszcze w lipcu minister środowiska może podnieść te stawki. 

 

 

Nowe prawo zacznie obowiązywać od połowy czerwca

Ustawa podpisana przez Prezydenta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2 czerwca, a to oznacza, że nowe prawo będzie obowiązywać od 17 czerwca 2017 roku.

Wróć do kategorii Aktualności