Nasza strona korzysta z plików cookie - dowiedz się więcej.
A+ A-

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Dodano: 8 miesięcy temu (27.09.2018, o godzinie 12:49)

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

W dniu 21 września (tj. w piątek) 2018 r. o godzinie 1800 w Sali Sportowej w Szkole Podstawowej w Skołoszowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste powietrze”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zainteresowani mieszkańcy Gminy Radymno. Prowadzący spotkanie poinformowali obecnych na spotkaniu mieszkańców o warunkach ubiegania się o dofinansowanie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 1. wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 2. docieplenie przegród budynku,
 3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 4. instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 5. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Kolejność działań mających na celu uzyskanie dofinansowania:

 1. Zdobądź wiedzę - zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru. W tym celu należy wejść na poniższą stronę internetową:

https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze

 1. Zbadaj potrzeby budynku - chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
 2. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie - pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).
 3. Po złożeniu wniosku - odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
 4. Podpisz umowę o dofinansowanie - WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
 5. Złóż wniosek o płatności - środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
 6. Zakończenie przedsięwzięcia - wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
 7. Rozliczenie przedsięwzięcia - nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.
Wróć do kategorii Aktualności